Aedade ehitus - valge värvitud puitaed, vertikaal lipp, liugvärava paigaldus, jalgvärava paigaldus, väravaautomaatika BFT DEIMOS ULTRA