top of page
IMG_20200518_185206.jpg

MEIST

TEGEVUSVALDKONNAD

Aedade ehitus (võrkaiad, puitaiad, metallaiad).

Väravate paigaldus (tiibväravad, liugväravad, jalgväravad).

Kvaliteetse BFT väravaautomaatika müük ning paigaldus.

Aiamajade, terrasside, kuuride ja muude väikehoonete ehitus.

LÄBIMÕELDUD PROJEKT

Omame kogemust aedade ehituses. Lähtume tööde planeerimisel alati objektist endast, selle võimalustest ning ümbritsevast miljööst. Selleks tuleme alati eelnevalt objektile kohale ning vaatame üle olukorra ja ehitustingimused. Valime koostöös kliendiga parimad lahendused ning õiged materjalid igaks etapiks. 

KINDEL KVALITEET

Oma tööde teostamises on meie esmane ja kõige olulisem tingimus tööde kvaliteet.

Oluline , et nii protsess kui lõpptulemus tagaksid kliendirahulolu. Teostatud töö peab olema korrektne, ilus ning vastupidav.

PERSONAALNE LÄHENEMINE

Tasuta nõustamine projekti teostamiseks. Esimesel kohtumisel arutame läbi kliendi soovid, ideed ja võimalused. Sealjuures teeme alati omapoolsed ettepanekud parima lahenduse leidmiseks. 

Peale kliendikülastust teeme hinnapakkumise arvestades kõige eelnevaga.

bottom of page